Greater Than

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Greater Than AB har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare, och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas med över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.