AdCityMedia logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.