Kommentar


2021-02-26

Kommentar på Chordates Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-26

Kommentar på Josabs Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-26

Kommentar på TerraNets Q4-rapport
Läs mer

Analys


2021-02-26

AcuCort Q4-20
Läs mer

Textintervju


2021-02-26

Intervju med DevPorts VD Nils Malmros
Läs mer

Video


2021-02-26

Intervju med CirChems VD Christina Hillforth
Läs mer

Analys


2021-02-25

ChromoGenics Q4-20
Läs mer

Kommentar


2021-02-25

Kommentar på Tangiamos Q4-rapport
Läs mer

Analys


2021-02-25

GPX Medical Q4-20
Läs mer

Kommentar


2021-02-25

Kommentar på Shortcut Medias Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-25

Kommentar inför TerraNets Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-24

Kommentar inför Tangiamos Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-24

Kommentar på AcouSorts Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-23

Kommentar inför Shortcut Medias Q4-rapport
Läs mer

Analys


2021-02-23

Abelco Q4-20
Läs mer

Video


2021-02-23

Intervju med Abelcos VD Johan Rooth
Läs mer

Textintervju


2021-02-23

Intervju med Freja eIDs VD Johan Henrikson
Läs mer

Kommentar


2021-02-22

Kommentar på TCECURs Q4-rapport
Läs mer

Video


2021-02-22

Intervju med GPX Medicals VD Hanna Sjöström
Läs mer

Kommentar


2021-02-22

Kommentar på Josabs order i Ungern
Läs mer

Kommentar


2021-02-22

Kommentar inför TCECURs Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-22

Kommentar på Obducats Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-19

Kommentar på ChromoGenics Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-19

Kommentar på Bayns senaste förvärv
Läs mer

Kommentar


2021-02-19

Kommentar på AcuCorts Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-19

Kommentar på Umidas Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-18

Kommentar på Kollect on Demands Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-18

Kommentar på Greater Thans Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-18

Kommentar på Seamless Distribution Systems Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-18

Kommentar inför Umidas Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-17

Kommentar inför Seamless Distribution Systems Q4-rapport
Läs mer

Video


2021-02-17

Intervju med Ekobots vice VD Erik Jonuks
Läs mer

Kommentar


2021-02-17

Kommentar inför Greater Thans Q4-rapport
Läs mer

Emission


2021-02-17

IPO: Ekobot
Läs mer

Kommentar


2021-02-16

Kommentar på GPX Medicals Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-16

Kommentar på senaste händelserna i Abelco
Läs mer

Kommentar


2021-02-15

Kommentar inför GPX-Medicals Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-02-15

Kommentar på Kollects upptagna lån samt senaste Trading Updates
Läs mer

Kommentar


2021-02-08

Kommentar på SMG:s senast vunna ramavtal
Läs mer

Kommentar


2021-02-05

Kommentar på AcuCorts godkännande för Covid-19-behandling
Läs mer

Textintervju


2021-02-02

Intervju med Impact Coatings VD Torbjörn Sandberg
Läs mer

Analys


2021-02-01

Mangold Q4-20
Läs mer

Video


2021-01-26

Intervju med Carbiotix VD Kristofer Cook
Läs mer

Video


2021-01-25

Intervju med Claes Persson på Gigger Group
Läs mer

Analys


2021-01-22

Gigger Group
Läs mer

Textintervju


2021-01-22

Intervju med Biofrigas VD Jonas Stålhandske
Läs mer

Kommentar


2021-01-20

Kommentar på SMG:s senaste nyhetsflöde
Läs mer

Analys


2021-01-20

Carbiotix Q1-21
Läs mer

Kommentar


2021-01-18

Kommentar på Greater Thans riktade emission
Läs mer

Video


2021-01-18

Intervju med Giggers affärsutvecklare Claes Persson
Läs mer

Textintervju


2021-01-18

Intervju med Medfield Diagnostics VD Stefan Blomsterberg
Läs mer

Emission


2021-01-15

Emission: Gigger Group
Läs mer

Kommentar


2021-01-14

Analyst Group kommenterar TCECURs senaste orders
Läs mer

Kommentar


2021-01-14

Kommentar på Obducats senaste order om 7,5 MSEK
Läs mer

Textintervju


2021-01-14

Intervju med Pharmacologs VD Mats Högberg
Läs mer

Kommentar


2021-01-14

Kommentar på Chordates migränstudie
Läs mer

Kommentar


2021-01-11

Kommentar på TerraNets initiala order från Daimler Mercedes-Benz
Läs mer

Kommentar


2020-12-15

Interim Update of Cindrigo Analysis
Läs mer

Analys


2020-12-15

Vertiseit
Läs mer

Analys


2020-12-15

Triboron
Läs mer

Emission


2020-12-14

Emission: Triboron
Läs mer

Video


2020-12-09

Intervju med TCECURs VD Klas Zetterman
Läs mer

Kommentar


2020-12-08

Kommentar på Bayn Groups riktade emission om ca 81 MSEK
Läs mer

Analys


2020-12-07

Kollect on Demand Q3-20
Läs mer

Textintervju


2020-12-07

Intervju med LightAirs VD Lars Liljeholm
Läs mer

Analys


2020-12-07

Aptahem Q3-20
Läs mer

Textintervju


2020-12-04

Intervju med Nischer Properties VD Robert Vangstad
Läs mer

Analys


2020-12-04

I-Tech
Läs mer

Analys


2020-12-03

Josab Q3-20
Läs mer

Analys


2020-12-03

Tangiamo Touch Q3-20
Läs mer

Analys


2020-12-03

Umida Q3-20
Läs mer

Analys


2020-12-02

ChromoGenics Q3-20
Läs mer

Analys


2020-12-01

Bayn Group Q3-20
Läs mer

Analys


2020-12-01

AcouSort Q3-20
Läs mer

Kommentar


2020-11-30

Kommentar på Aptahems Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-11-30

Shortcut Media vinner ramavtal med Skolverket
Läs mer

Kommentar


2020-11-27

Kommentar på Josabs Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-11-27

Shortcut Media förnyar ramavtalet med Discovery Networks
Läs mer

Analys


2020-11-26

Chordate Medical Q3-20
Läs mer

Kommentar


2020-11-25

Kommentar på Bayns Q3-rapport
Läs mer

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 15:18:42

CHORDATE MEDICAL

Chordate publicerade idag sin Q4-rapport.

- Värdedrivande aktiviteter i Saudiarabien
- Stärkt ägarbild och återstartad migränstudie

Läs vår kommentar på rapporten samt intervju med VD Anders Weilandt,
https://t.co/u6rXBssH14 https://t.co/u6rXBssH14

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 14:57:12

APTAHEM

Aptahem meddelade igår att bolaget håller tidigare tidsplan avseende GMP-tillverkningen.

”Det är glädjande att vi nu kunnat säkerställa att GMP-tillverkningen håller den tidsplan vi har satt upp", säger VD Mikael Lindstam.

Läs mer,
https://t.co/3OR2kpO9yp https://t.co/3OR2kpO9yp

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 14:41:01

JOSAB

Josab publicerade idag sin Q4-rapport.

- Omsättning och resultat under Q4 i linje med våra estimat
- Kraftigt minskade rörelsekostnader under 2020
- Värdedrivare framgent

Läs vår kommentar,
https://t.co/PMWmn29bKE https://t.co/PMWmn29bKE

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 09:46:09

EKOBOT

Möjlighet att investera i ett bolag som med miljövänlig teknik möjliggör kostnadsbesparingar för jordbruket!

Ekobot genomför nu en IPO.

Läs artikel: https://t.co/UfDM4hgbGr

Se intervju: https://t.co/UfDM4hgbGr

Läs mer här
https://t.co/UfDM4hgbGr

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 09:37:46

TERRANET

TerraNet publicerade idag sin Q4-rapport.

"Ett ännu starkare Voxelflow under år 2021"

Läs vår kommentar,
https://t.co/tJEWWcLjoA https://t.co/tJEWWcLjoA

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 09:31:17

ACUCORT

Vi har idag publicerat en aktieanalys på AcuCort.

"Kommersialisering och regulatoriskt arbete i fokus"

- Godkännande för behandling av Covid-19
- Värdedrivande aktiviteter under 2021
- Fortsatt stark finansiell position

https://t.co/LiuKqtAn4r https://t.co/LiuKqtAn4r

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 08:50:58

DEVPORT

Vi har intervjuat Nils Malmros, VD på DevPort. I intervjun berättar Nils mer om hur marknaden ser ut för teknik- och IT-konsulter idag, drivkrafter framöver samt ger tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag.

https://t.co/IqeY0u6Oxm

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-26 07:30:00

CIRCHEM

Vi har intervjuat Christina Hillforth, VD på CirChem. I intervjun berättar Christina om den inledande tiden som noterat bolag, var bolaget står idag och var CirChem är på väg.

https://t.co/7okYJItGsM

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 16:09:32

TERRANET

TerraNet visade idag upp sensorteknologin VoxelFlow™, vilken adresserar säkerhet för AV- och ADAS genom en patenterad och uppkopplad 3D-sensorteknologi, i en gemensam presentation med Mercedes-Benz.

Läs mer här,
https://t.co/2XoI1xJrYf https://t.co/2XoI1xJrYf

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 14:19:28

CHROMOGENICS

Vi har idag publicerat en aktieanalys på ChromoGenics.

”Kan bli en viktig aktör för en hållbarare framtid”

Förväntade orderavslut om ~50 MSEK
Som väntat låg försäljning under Q4…
… men samtidigt god kostnadskontroll

https://t.co/W7FxyvLSFL https://t.co/W7FxyvLSFL

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 12:55:21

TANGIAMO TOUCH

Tangiamo publicerade idag sin Q4-rapport.

- VD Linh Thai ser positivt på 2021
- Produkttesterna för Loto Quebec fortskrider, om än med begränsad personalstyrka

Läs vår kommentar,
https://t.co/4bPlEIxW8j https://t.co/4bPlEIxW8j

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 11:27:37

GPX MEDICAL

Vi har idag publicerat en aktieanalys på GPX Medical.

”Covid-19 belyser behovet av NEOLA®”

- Förväntad lansering under år 2023
- Ny storägare stärker investeringsidén
- Värdering och Covid-19

https://t.co/jAoJ30JVq4 https://t.co/jAoJ30JVq4

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 10:03:42

SHORTCUT MEDIA

SMG publicerade igår sin Q4-rapport.

- Slog våra förväntningar på flera punkter
- SMG har tagit marknadsandelar under år 2020

Läs vår kommentar,
https://t.co/bpjuCAZye9 https://t.co/bpjuCAZye9

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 08:52:12

TERRANET

TerraNet publicerar imorgon sin Q4-rapport.

- Flera viktiga avtal på plats
- Nykapitaliserat
- Fullt fokus på Daimler-Mercedes-Benz och Startup Autobahn Expo

Läs vår kommentar,
https://t.co/Pp0HuzyOwa https://t.co/Pp0HuzyOwa

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-25 07:59:58

ACOUSORT

AcouSort håller idag kl 11.15 en pressträff där VD Torsten Freltoft kommer att gå igenom bolagets utveckling under 2020 och blicka framåt.

Se den här,
https://t.co/pwYYFQQwIq

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-24 12:43:09

TANGIAMO TOUCH

Tangiamo publicerar imorgon sin Q4-rapport.

Vårt fokus inför rapport:

- VD-ordet och eventuell guidning om framtiden
- Loto Quebec
- Försäljning
- Kapitalförbrukning

Läs vår kommentar,
https://t.co/2cqfGO21WO https://t.co/2cqfGO21WO

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-24 11:57:58

EKOBOT

Missa inte IPO-aktuella Ekobots presentation på Investerarjakten Live kl. 14.00 idag, presentationen kommer att streamas på: https://t.co/qJmLmauuif

Läs mer om Ekobot och IPOn,
https://t.co/qJmLmauuif https://t.co/qJmLmauuif

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-24 11:38:15

ACOUSORT

AcouSort publicerade idag sin Q4-rapport.

- Ökad försäljning och god kostnadskontroll
- Utökat samarbete med Instrumentation Laboratory
- Ytterligare steg tagna gällande OEM-moduler
- Nya kommunicerade orders under kvartalet

Läs vår kommentar,
https://t.co/XGFq700T82 https://t.co/XGFq700T82

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-23 16:20:00

SHORTCUT MEDIA

SMG publicerar imorgon sin Q4-rapport.

"Fokus framgent kommer fortsatt vara på hur efterfrågebilden ser ut på SMG:s underliggande marknad, samt ytterligare kommentarer kring bolagets förvärvsstrategi framgent."

Läs vår kommentar,
https://t.co/dXjbIg4Pwl https://t.co/dXjbIg4Pwl

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-23 12:32:54

ABELCO

Vi har intervjuat Johan Rooth, VD på Abelco. I intervjun berättar Johan mer om bolagets starka resultat år 2020, portföljens dolda värden och vägen framåt.

Läs dagens uppdaterade aktieanalys: https://t.co/wGRuCzYLgO

https://t.co/wGRuCzYLgO

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-23 10:51:09

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Abelco.

"Dolda värden inom Abelco börjar realiseras"

- Fortsätter leverera starka resultat under Q4-20
- Portföljbolagen verkar på marknader med stark tillväxt
- iCandy levererade ett All-Time-High-kvartal

https://t.co/wGRuCzYLgO https://t.co/wGRuCzYLgO

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-23 09:01:21

FREJA EID

Vi har intervjuat Johan Henrikson, VD på Freja eID. I intervjun berättar Johan mer om bolagets plattformstjänst för säker identitet, hur 2021 ser ut samt ger tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag.

https://t.co/e6YUof1WGp https://t.co/e6YUof1WGp

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-22 14:36:27

GPX MEDICAL

GPX Medical har signerat exklusivt distributörsavtal med BTC Health Australia för Australien, Nya Zeeland, Singapore samt utvalda länder i Stillahavsområdet så snart den regulatoriska processen är på plats.

Läs mer här,
https://t.co/QwcCL8CeGt https://t.co/QwcCL8CeGt

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-22 14:32:36

SHORTCUT MEDIA

Oddway Film, ett dotterbolag till SMG, har vunnit uppdrag värda ca 1,3 MSEK som kommer levereras under Q1/Q2-21. Beställningen innebär att producera ett antal produktfilmer till kunden, som är ett svenskt storföretag.

Läs mer här,
https://t.co/kUezsUf2zr https://t.co/kUezsUf2zr

Analyst Group @Analyst_Group

2021-02-22 13:09:12

TCECUR

TCECUR publicerade idag sin Q4-rapport.

"Marknaden för säkerhetslösningar fortsätter att växa och affärsklimat år 2021 ser gynnsamt ut för TCECUR."

Läs vår kommentar,
https://t.co/RYwoNbJrTA https://t.co/RYwoNbJrTA