Kommentar


2020-02-28

Uppföljning på TerraNets Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-28

Uppföljning på Chordates Q4-rapport
Läs mer

Analys


2020-02-27

Greater Than Q4-19
Läs mer

Video


2020-02-27

Obducat Q4-19
Läs mer

Kommentar


2020-02-27

Kommentar inför Terranets Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-27

Kommentar inför Josabs Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-27

Kommentar inför Chordates Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-27

Uppföljning på Tangiamos Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-26

Kommentar inför Tangiamos Q4-rapport
Läs mer

Analys


2020-02-26

Obducat Q4-19
Läs mer

Kommentar


2020-02-26

Analyst Group följer upp AcuCorts kommuniké med en kommentar och VD-intervju
Läs mer

Kommentar


2020-02-25

Ytterligare ett starkt avtal för Tangiamo
Läs mer

Video


2020-02-25

SDS Q4-19
Läs mer

Kommentar


2020-02-25

Kommentar på Hoylus Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-24

Kommentar inför AcuCorts bokslutskommuniké
Läs mer

Analys


2020-02-24

Seamless Distribution Systems Q4-19
Läs mer

Kommentar


2020-02-21

Kommentar inför Hoylus Q4-rapport
Läs mer

Analys


2020-02-21

ChromoGenics Q4-19
Läs mer

Analys


2020-02-21

Aptahem Q4-19
Läs mer

Kommentar


2020-02-20

Uppföljning på Greater Thans Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-20

Uppföljning på Bayns Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-20

Uppföljning på TCECURs Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-20

Uppföljning på Umidas Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-19

Kommentar inför TCECURs Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-19

Kommentar inför Greater Thans Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-19

Kommentar inför Umidas Q4-rapport
Läs mer

Analys


2020-02-19

Mangold
Läs mer

Kommentar


2020-02-19

Kommentar inför Bayns Q4-rapport
Läs mer

Video


2020-02-19

Intervju med Seamless Distribution Systems VD Tommy Eriksson
Läs mer

Kommentar


2020-02-17

Uppföljning på SensoDetects Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-14

Kommentar inför SensoDetects Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-14

Kommentar på Obducats Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-13

Uppföljning på Seamless Distribution Systems Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-12

Kommentar på Tangiamos senaste avtal
Läs mer

Kommentar


2020-02-12

Kommentar på Aptahems Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-12

Kommentar inför Seamless Distribution Systems Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-11

Kommentar inför Aptahems Q4-rapport
Läs mer

Emission


2020-02-09

Emission: Amnode
Läs mer

Video


2020-02-07

Intervju med Amnodes VD Sam Olofqvist
Läs mer

Kommentar


2020-02-07

Uppföljning på ChromoGenics Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2020-02-06

Kommentar inför ChromoGenics Q4-rapport
Läs mer

Analys


2020-02-06

Drillcon
Läs mer

Kommentar


2020-02-04

Chordate har genomfört en riktad emission – till en premie om 18 %
Läs mer

Kommentar


2020-01-31

Tangiamo för diskussioner med Loto Quebec och ett flertal distributörer i Nordamerika
Läs mer

Kommentar


2020-01-29

Calmark lämnar uppdaterad tidsplan
Läs mer

Kommentar


2020-01-29

Vi förväntar oss fortsatt god tillväxt av Time People Group under H2 2020
Läs mer

Kommentar


2020-01-23

Kommentar kring SensoDetects framsteg i Bolivia
Läs mer

Kommentar


2020-01-23

Hoylu erhåller initial stororder från BP
Läs mer

Emission


2020-01-23

Notering: Hudya
Läs mer

Video


2020-01-22

Intervju med Industrial Solars VD Christian Zahler
Läs mer

Analys


2020-01-21

Hudya
Läs mer

Analys


2020-01-21

Veg of Lund
Läs mer

Kommentar


2020-01-21

AcuCort rapporterar expertgruppens arbete med positivt utfall
Läs mer

Emission


2020-01-20

Emission: Industrial Solar
Läs mer

Emission


2020-01-20

Emission: Hoylu
Läs mer

Analys


2020-01-20

Jetpak
Läs mer

Video


2020-01-16

Intervju med Veg of Lunds VD Thomas Olander
Läs mer

Kommentar


2020-01-14

Bayn Europe har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av det svenska Lifestyle food-bolaget Pändy Foods
Läs mer

Emission


2020-01-13

Notering: Veg of Lund
Läs mer

Kommentar


2020-01-09

Obducat erhåller en order om ca 0,5 MSEK
Läs mer

Kommentar


2020-01-09

Kommentar på ChromoGenics senaste stororder
Läs mer

Analys


2020-01-08

New Nordic Healthbrands
Läs mer

Kommentar


2020-01-02

Såld fastighet med reavinst om 7 MSEK slutför Umidas omstruktureringsarbete under år 2019
Läs mer

Kommentar


2019-12-23

Hoylu levererar julklappar tidigt i år
Läs mer

Kommentar


2019-12-18

Starkt momentum i Greater Than
Läs mer

Video


2019-12-13

Intervju med Umidas VD Mats Jämterud
Läs mer

Kommentar


2019-12-13

AcuCort anställer Ann Gidner som interim VD
Läs mer

Analys


2019-12-11

Umida Q3-19
Läs mer

Analys


2019-12-11

Time People Group Q2-20
Läs mer

Kommentar


2019-12-11

Obducat har erhållit teckningsåtaganden om 10,1 MSEK i pågående emission
Läs mer

Video


2019-12-11

TerraNet Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-12-10

Kommentar på Obducats två senaste orders
Läs mer

Analys


2019-12-09

TerraNet Q3-19
Läs mer

Analys


2019-12-09

Kollect on Demand
Läs mer

Analys


2019-12-09

Divio
Läs mer

Video


2019-12-06

Intervju med Obducats styrelseordförande Patrik Lundström
Läs mer

Analys


2019-12-06

Obducat
Läs mer

Video


2019-12-05

Josab Q3-19
Läs mer

Video


2019-12-05

Hoylu Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-12-05

Calmarks emission övertecknad och får in ny storägare
Läs mer

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-28 10:21:26

TERRANET

TerraNet publicerade idag sin rapport för Q4-19.

"Vi hoppas att TerraNet kan sluta ett första samutvecklingsavtal under det första halvåret 2020, vilket också är ledningens förhoppning."

Läs vår kommentar,
https://t.co/HEFRIAJRZR https://t.co/HEFRIAJRZR

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-28 09:25:12

CHORDATE MEDICAL

Chordate har idag publicerat sin rapport för Q4-19.

"Med CE-märkningen får Chordate rätt att marknadsföra och sälja behandlingstekniken inom EU"

Läs vår kommentar på rapporten,
https://t.co/SR4Pn8FWCD https://t.co/SR4Pn8FWCD

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-28 09:23:45

GREATER THAN

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Greater Than.

"Fokus på ytterligare globala samarbeten"

- Har signerat partneravtal med Microsoft
- Antalet betalande försäkringsavtal ökade med 226 %

Läs aktieanalysen här,
https://t.co/KkbHfZZ1uv https://t.co/KkbHfZZ1uv

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-27 15:12:23

OBDUCAT

Vi publicerade i veckan en aktieanalys på Obducat, nu finns analysen sammanfattad i videoformat.

"2020 förväntas bli ett starkt år"

Läs analysen,
https://t.co/tDQeou9jwI

Se sammanfattningen
https://t.co/tDQeou9jwI

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-27 14:57:37

TERRANET

Terranet publicerar imorgon sin rapport för Q4-19.

"Terranet bedömer att det totala offererade fakturabeloppet under perioden till 17-20 MSEK."

Läs vår kommentar inför rapporten,
https://t.co/1hERbhkqBd https://t.co/1hERbhkqBd

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-27 11:53:12

JOSAB

Josab publicerar imorgon sin rapport för Q4-19.

"Vi hoppas få mer information från Josab kring hur nuvarande tidsplan ser ut samt hur de ser på situationen i Kina"

Läs vår kommentar inför rapporten,
https://t.co/n4CoMaxBSM https://t.co/n4CoMaxBSM

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-27 11:12:32

CHORDATE MEDICAL

Chordate publicerar imorgon sin rapport för Q4-19.

"Vi ser fram emot att få läsa mer kring migränstudien "

Läs vår kommentar inför rapporten,
https://t.co/aw4I1CAQC7 https://t.co/aw4I1CAQC7

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-27 10:05:27

TANGIAMO TOUCH

Tangiamo publicerade idag sin rapport för Q4-19.

"Nuvarande bemanning har utrymme att flerfaldiga volymerna"

Läs vår kommentar på rapporten,
https://t.co/Riz3Wss05S https://t.co/Riz3Wss05S

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-26 15:21:33

TANGIAMO TOUCH

Tangiamo publicerar imorgon sin rapport för Q4-19.

"Vunna avtal förväntas först bidra under 2020"

Läs vår kommentar inför rapport,
https://t.co/z15fiA3urj https://t.co/z15fiA3urj

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-26 13:46:43

OBDUCAT

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Obducat.

"2020 förväntas bli ett starkt år"

- Megatrender driver efterfrågan på Obducats produkter
- Estimeras närma sig positivt resultat för helåret 2020

Läs aktieanalysen här,
https://t.co/tDQeou9jwI https://t.co/tDQeou9jwI

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-26 10:15:18

ACUCORT

Analyst Group följer upp AcuCorts kommuniké med en kommentar samt VD-intervju.

Läs kommentaren och intervjun här,
https://t.co/XBCxBji1qI https://t.co/XBCxBji1qI

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-25 14:44:13

TANGIAMO TOUCH

Ytterligare ett starkt avtal för Tangiamo.

"Avtalet omfattar minst 4 MSEK i försäljning under en första tolvmånadersperiod, vilket således kvalar in som ytterligare ett starkt avtal på kort tid för Tangiamo"

Läs vår kommentar,
https://t.co/TeMxjiPRmf https://t.co/TeMxjiPRmf

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-25 10:20:37

SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS

Vi publicerade igår en aktieanalys på SDS, nu finns analysen sammanfattad i videoformat.

"Lågpresterande förvärvsobjekt möjliggör synergier"

Läs analysen här, https://t.co/dg7asAf5FO

Se sammanfattningen här
https://t.co/dg7asAf5FO

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-25 08:40:44

HOYLU

Hoylu publicerade igår sin rapport för Q4-19.

"Årliga återkommande intäkter och servicekontrakt för 2020 uppgick vid slutet av fjärde kvartalet till MSEK 15"

Läs vår kommentar på rapporten här,
https://t.co/5FIXsV5nwu https://t.co/5FIXsV5nwu

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-24 12:38:11

ACUCORT

AcuCort publicerar imorgon sin bokslutskommuniké för 2019.

"AcuCort har inlett året med starkt positiva nyheter", säger ansvarig analytiker.

Läs vår kommentar inför bokslutskommunikén,
https://t.co/TqrhJPKg5y https://t.co/TqrhJPKg5y

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-24 11:58:25

SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS

Vi har idag publicerat en aktieanalys på SDS.

"Lågpresterande förvärvsobjekt möjliggör synergier"

- Skalbar affärsmodell möjliggör marginalexpansion
- Avtal i Etiopien har omfattande potential

Läs analysen här,
https://t.co/dg7asAf5FO https://t.co/dg7asAf5FO

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-21 14:39:52

SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS

SDS styrelseledamot Tomas Klevbo har köpt 4 000 aktier för ca 35,5 kr per aktie.

Vi intervjuade nyligen bolagets VD Tommy Eriksson, i vilken han kommenterar bolagets Q4 och den nyligen vunna storordern.

Se den här,
https://t.co/zpnxjhjodX

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-21 13:17:55

HOYLU

Hoylu publicerar på måndag sin rapport för Q4-19.

"Årliga återkommande intäkter och långtidstjänsteavtal uppgick till 15 MSEK per den 1 januari 2020."

Läs vår kommentar inför rapporten här,
https://t.co/WWsuCyWBFF https://t.co/WWsuCyWBFF

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-21 12:24:32

CHROMOGENICS

Vi har idag publicerat en aktieanalys på ChromoGenics.

"Investerar för nästa steg i expansionen"

- Lägre försäljning än estimerat under Q4-19
- Genomför företrädesemission om 100 MSEK

Läs aktieanalysen här,
https://t.co/fToUFcwqPB https://t.co/fToUFcwqPB

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-21 12:08:07

APTAHEM

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Aptahem.

"Ny marknadsdata visar tydligt på behovet av Apta-1"

- Licensmodell leder till lägre risk

Läs aktieanalysen här,
https://t.co/eQtnT0a2Oc https://t.co/eQtnT0a2Oc

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-20 16:55:24

GREATER THAN

Greater Than har idag publicerat sin rapport för Q4-19.

"Antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växte med hela 226 %"

Läs vår kommentar på rapporten här,
https://t.co/IaXlv6xaaQ https://t.co/IaXlv6xaaQ

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-20 16:45:26

BAYN

Bayn har idag publicerat sin rapport för Q4-19.

"De renodlande åtgärder som utförts bedömer Analyst Group vara mycket viktiga för att Bayn på sikt ska kunna nå lönsamhet."

Läs vår kommentar på rapporten här,
https://t.co/ijSUoRQnrl https://t.co/ijSUoRQnrl

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-20 14:37:23

TCECUR

TCECUR publicerade idag sin rapport för Q4-19.

"TCECUR gör ett riktigt starkt resultat vilket motiverar en uppgång i aktien", säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs vår kommentar på rapporten här,
https://t.co/0s2cS9DfFv https://t.co/0s2cS9DfFv

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-20 14:17:14

UMIDA

Umida publicerade idag sin rapport för Q4-19.

"Umida går nu in i ett 2020 med minskad kostnadskostym och vi hoppas att dagens svaga rapport bara är ett hack i tillväxtkurvan."

Läs vår kommentar på rapporten här,
https://t.co/jmQnA0Tpja https://t.co/jmQnA0Tpja

Analyst Group @Analyst_Group

2020-02-19 16:27:14

TCECUR

TCECUR publicerar imorgon sin rapport för Q4-19.

"Vi räknar med att de svenska dotterbolagen visat fortsatt god tillväxt utifrån koncernens övergripande tillväxt- och lönsamhetsmål."

Läs vår kommentar inför rapport,
https://t.co/5CAiRreScU https://t.co/5CAiRreScU