Kommentar


2021-09-16

Kommentar på senaste nyheterna i Shortcut Media
Läs mer

Analys


2021-09-13

Genesis IT
Läs mer

Kommentar


2021-09-13

Kommentar på Humble Groups förvärv av Swedish Food Group
Läs mer

Emission


2021-09-10

IPO: Aprendere skolor
Läs mer

Analys


2021-09-10

Josab Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-10

Recyctec Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-09

Carbiotix Q2-21
Läs mer

Textintervju


2021-09-09

Intervju med DexTech Medicals VD Anders R. Holmberg
Läs mer

Analys


2021-09-09

Tangiamo Touch Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-08

Chordate Medical Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-09-08

Kommentar på SDS:s senaste genombrottsorder från Vodafone Oman
Läs mer

Analys


2021-09-07

NOSIUM
Läs mer

Analys


2021-09-07

Cline Scientific Q2-21
Läs mer

Video


2021-09-06

Intervju med Obducats VD Patrik Lundström
Läs mer

Analys


2021-09-03

ChromoGenics Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-02

Gold Town Games Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-09-02

Kommentar på Tangiamos Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-09-02

AcouSort Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-02

Humble Group Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-02

Bioservo
Läs mer

Analys


2021-09-01

Duearity Q2-21
Läs mer

Analys


2021-09-01

Clemondo
Läs mer

Analys


2021-09-01

CAG International
Läs mer

Analys


2021-09-01

Shortcut Media Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-08-31

Kommentar på Invajos Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-31

Abelco Investment Group Q2-21
Läs mer

Analys


2021-08-30

Realheart
Läs mer

Analys


2021-08-30

Aptahem Q2-21
Läs mer

Emission


2021-08-30

Emission: Aptahem
Läs mer

Kommentar


2021-08-30

Kommentar på Chrodate Medicals Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-30

CirChem Q2-21
Läs mer

Analys


2021-08-30

Euroafrica Digital Ventures Q2-21
Läs mer

Video


2021-08-30

Intervju med JS Securitys COO och grundare Christopher Ramstedt
Läs mer

Kommentar


2021-08-27

Kommentar på Josabs Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-27

Kommentar på Recyctecs Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-27

Kommentar på Cline Scientifics Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-27

Kommentar på Humble Groups Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-27

Kommentar på Shortcut Medias Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-27

Newton Nordic Q2-21
Läs mer

Video


2021-08-27

Intervju med CirChems VD Christina Hillforth
Läs mer

Analys


2021-08-27

Qlosr
Läs mer

Video


2021-08-26

Intervju med Qlosrs VD Jonas Norberg
Läs mer

Kommentar


2021-08-26

Kommentar på ChromoGenics Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-26

JS Security Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-08-26

Kommentar på Euroafrica Digital Ventures Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-26

Kommentar på Abelcos Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-26

DistIT
Läs mer

Video


2021-08-26

Intervju med NOSIUMs VD Daniel Ehdin
Läs mer

Kommentar


2021-08-25

Kommentar på Gold Town Games Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-25

Kommentar på AcouSorts Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-25

Kommentar på Duearitys Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-25

Kommentar på Plexians Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-25

Kommentar på Newton Nordics Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-25

TCECUR Q2-21
Läs mer

Analys


2021-08-25

GPX Medical Q2-21
Läs mer

Video


2021-08-25

Intervju med GPX Medicals VD Hanna Sjöström
Läs mer

Kommentar


2021-08-25

Kommentar på SMG:s senaste aktiviteter och tankar inför Q2-rapporten
Läs mer

Analys


2021-08-24

Gigger Group Q2-21
Läs mer

Emission


2021-08-24

Emission: Qlosr
Läs mer

Analys


2021-08-24

Intellego Technologies Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-08-23

Kommentar på JS Securitys Q2-rapport
Läs mer

Video


2021-08-23

Intervju med Maven Wireless VD Fredrik Ekström
Läs mer

Kommentar


2021-08-19

Kommentar på Intellego Technologies Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-18

Kommentar på Giggers Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2021-08-18

Kommentar på GPX Medicals Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-18

Obducat Q2-21
Läs mer

Analys


2021-08-18

Maven Wireless Q2-21
Läs mer

Analys


2021-08-18

Zoomability Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-08-18

Kommentar på CirChems Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-17

AcuCort Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-08-17

Analyst Groups kommenterar TCECURs Q2-rapport och förvärv
Läs mer

Kommentar


2021-08-17

Kommentar på Zoomabiltys Q2-rapport
Läs mer

Analys


2021-08-17

Kollect on Demand Q2-21
Läs mer

Kommentar


2021-08-13

Analyst Group kommenterar Intellegos senaste pressmeddelanden
Läs mer

Kommentar


2021-08-10

Kommentar på Kollects Q2-rapport
Läs mer

Textintervju


2021-08-03

Intervju med Quartier Properties VD Marcus Johansson
Läs mer

Analys


2021-07-27

Seamless Distribution Systems Q2-21
Läs mer

Analys


2021-07-23

Risk Intelligence
Läs mer

Kommentar


2021-07-22

Kommentar på SDS Q2-21
Läs mer

Textintervju


2021-07-08

Intervju med Svenska Aerogels VD Tor Einar Norbakk
Läs mer

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-20 11:07:41

INTELLEGO TECHNOLOGIES

Intellego tecknar distributionsavtal med Woojungbio i Sydkorea. Avtalet löper inledningsvis i ett år och garanterar ett ordervärde om minst 50 000 EUR, försäljningsprognosen är dock om 100 000 EUR år 1.

Läs vår senaste analys
https://t.co/nzG1P8Rg2A https://t.co/nzG1P8Rg2A

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-20 10:52:20

EUROAFRICA DIGITAL VENTURES

Euroafricas dotterbolag Social Media Labs SaaS-plattform ska börja nyttjas av ClearOn genom ett nytt strategiskt avtal. ClearOn gör årligen ca 2 500 kampanjer på uppdrag av sina kunder.

Läs vår senaste analys
https://t.co/orpztk5qzD https://t.co/orpztk5qzD

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-16 12:13:30

SHORTCUT MEDIA

SMG har idag kommunicerat ett flertal bolagshändelser; Förvärv av STARK Film, tecknat avtal med Dividend Sweden om ägarspridning och kapitaltillskott samt ett samarbetsavtal med More Alliance.

Läs vår kommentar samt intervju med SO
https://t.co/I7zYVmFwBY https://t.co/I7zYVmFwBY

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-15 11:32:07

Vi har inlett analysbevakning av NOSIUM.

”En ekologisk och hållbar Venture Builder”

• Marknader med hållbarhet i fokus
• Ytterligare förvärv att vänta

Läs mer här
https://t.co/ghnV4Rjx5g https://t.co/ghnV4Rjx5g

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-15 08:55:34

QLOSR

Bengt Engström, som på tisdagen tillträdde styrelseordförandeposten i Qlosr, har köpt aktier i bolaget för ca 0,5 MSEK.

Läs vår senaste analys
https://t.co/GfBmQDOEru https://t.co/GfBmQDOEru

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-14 14:16:19

SHORTCUT MEDIA

Dotterbolaget Oddway Film har idag vunnit ett ramavtal med en stor Dubai-baserad kund, vilket vi anser är ett starkt kvitto på att Oddways etablering i området.

Läs vår senaste analys
https://t.co/Hk4UlRxyRw https://t.co/Hk4UlRxyRw

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-13 12:04:16

GIGGER GROUP

Gigger Group accelererar sin SaaS-strategi och tar in Marcus Rosenberg – högprofilerad expert på tillväxtstrategier för SaaS-bolag som Senior Revenue Strategist.

Läs vår senaste analys
https://t.co/9xN3hZmV3K https://t.co/9xN3hZmV3K

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-13 12:00:48

GENESIS IT

Vi har idag publicerat en oberoende aktieanalys på Genesis IT.

"Lönsamt SaaS-bolag som flyger under radarn"

• Stärkta möjligheter till en bredare kundbas
• Ett heltäckande affärssystem skapar konkurrensfördelar

https://t.co/ePk9ToKzIO https://t.co/ePk9ToKzIO

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-13 11:46:51

HUMBLE GROUP

Humble meddelade i fredags att bolaget förvärvar SFG, som är en Food Tech-koncern med varumärken såsom Healthyco, Pro!Brands, Aloes Aloe Vera och Wolverine.

Läs vår kommentar
https://t.co/vh95QSynDU https://t.co/vh95QSynDU

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-10 12:43:29

Möjlighet att investera i ett lönsamt bolag med bevisad förvärvsstrategi i en konjunkturokänslig bransch!

Aprendere skolor genomför nu en IPO med teckningsperiod fram till den 13 september.

Läs mer om Aprendere och IPOn
https://t.co/YckPZ4b3ov

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-10 11:47:16

HUMBLE GROUP

Humble förvärvar Swedish Food Group, vilka har varumärken som Pro!Brands, HealthyCo, Wolverine och Aloes Aloe Vera för 251,5 MSEK. Verksamheten väntas i år omsätta 255 MSEK med en EBITDA om 23 MSEK.

Läs vår senaste analys
https://t.co/Z7O3wEEB3j https://t.co/Z7O3wEEB3j

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-10 11:41:49

JOSAB

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Josab.

"Fortsatt drabbade av pandemin"

•Blygsam försäljning…
•… men god kostnadskontroll
•Finns ett flertal triggers

https://t.co/dxDlQyrpE2 https://t.co/dxDlQyrpE2

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-10 09:10:42

RECYCTEC

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Recyctec.

"Fortsatt stark efterfrågan av EarthCare"

•EarthCare uppvisar fortsatt stark efterfrågan
•Unik klassificering möjliggör internationalisering

https://t.co/zFRXQtrLBI https://t.co/zFRXQtrLBI

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-09 09:29:48

CARBIOTIX

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Carbiotix.

"Går mot en spännande höst"

•Upprepade köp av insiders sänder stark signal
•Byggaktiviteterna på FoodHills ökar
•Blygsam försäljning LTM
•Värderingsintervallet är intakt

https://t.co/XuhmiZjiHZ https://t.co/XuhmiZjiHZ

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-09 09:20:02

DEXTECH MEDICAL

Vi har intervjuat Anders R. Holmberg, VD på DexTech Medical. I intervjun berättar Anders mer om bolagets val att påbörja en klinisk studie inom multipelt myelom, licensdiskussionerna kring ODX och dess fas 2-studie samt vägen framåt.

https://t.co/7ZSYnN9xRY https://t.co/7ZSYnN9xRY

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-09 08:32:33

TANGIAMO TOUCH

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Tangiamo.

"Påfylld kassa möjliggör expansion"

• Q2-rapporten kom in lägre än förväntat
• Stärkt kassa möjliggör expansion
• Justerat värderingsintervall

https://t.co/jEkSYa7amn https://t.co/jEkSYa7amn

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-08 13:05:50

CHORDATE MEDICAL

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Chordate.

"Flyttar fram positionerna"

•Det bubblar i marknaden
•JV-avtal i Kina är åter på tapeten
•TO7 kan ge ett rejält kapitaltillskott

https://t.co/JAW8iJGv57 https://t.co/JAW8iJGv57

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-08 11:54:57

RT @AcouSort: Tune in to live shareholder event Investerarafton tomorrow (9/9) at 13.00 to watch CEO Torsten Freltoft give an update and an…

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-08 10:19:58

SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS

SDS har erhållit en genombrottsorder från Vodafone Oman som avser SDS:s SaaS-erbjudande vilket sträcker sig i tre år och kan innebära återkommande intäkter om ca 10–15 % av ca 92 MSEK.

Läs vår kommentar
https://t.co/qThzXi4KUi https://t.co/qThzXi4KUi

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-07 16:51:11

SHORTCUT MEDIA

Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film har mottagit beställningar om 1,2 MSEK från två kunder, varav en ny, bestående av ett välkänt bolag inom gamingindustrin och en ledande internationell streamingtjänst.

Läs vår senaste analys
https://t.co/Hk4UlRxyRw https://t.co/Hk4UlRxyRw

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-07 10:08:42

NOSIUM

Vi har idag publicerat en aktieanalys på NOSIUM.

”En ekologisk och hållbar Venture Builder”

•Marknader med hållbarhet i fokus
•Tillväxt och lönsamhet i sikte
•Ytterligare förvärv att vänta
•Stark ”valuta” viktigt vid förvärv

https://t.co/mTabvmQqEc https://t.co/mTabvmQqEc

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-07 10:00:25

CLINE SCIENTIFIC

Vi har idag publicerat en aktieanalys på Cline.

”Undervärderat Life Science-bolag”

• Fundamentalt omotiverat tapp i aktien
• Förbättrat kassaflöde
• Minskad operativ burn rate

https://t.co/LGJvhhq1zl https://t.co/LGJvhhq1zl

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-07 08:25:56

CLINE SCIENTIFIC

Vi har intervjuat Patrik Sundh, VD på Cline. I intervjun berättar Patrik mer om samarbetet med AstraZeneca, halvåret som gått och vad man som investerare skall hålla ett extra öga på under resten av året.

https://t.co/15NRpUuO8c

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-06 11:02:32

MAVEN WIRELESS

Maven Wireless, verksamt inom lösningar för trådlös inomhustäckning, har fått två beställningar värda cirka 13 MSEK från en ny kund i Turkiet.

Läs vår senaste analys
https://t.co/DRV01k1Mf4 https://t.co/DRV01k1Mf4

Analyst Group @Analyst_Group

2021-09-06 07:55:38

Sista chansen att teckna Qlosrs emission - Möjlighet att investera i ett snabbväxande och skalbart IT-bolag med fokus på återkommande intäkter!

Läs mer om Qlosr och emissionen
https://t.co/1Zis9oj5U4

Läs aktieanalys
https://t.co/1Zis9oj5U4 https://t.co/1Zis9oj5U4