Kommentar


2020-01-21

AcuCorts expertgrupp kommenterar utfallet i USA
Läs mer

Emission


2020-01-20

Emission: Industrial Solar
Läs mer

Emission


2020-01-20

Emission: Hoylu
Läs mer

Analys


2020-01-20

Jetpak
Läs mer

Video


2020-01-16

Intervju med Veg of Lunds VD Thomas Olander
Läs mer

Kommentar


2020-01-14

Bayn Europe har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av det svenska Lifestyle food-bolaget Pändy Foods
Läs mer

Emission


2020-01-13

Notering: Veg of Lund
Läs mer

Kommentar


2020-01-09

Obducat erhåller en order om ca 0,5 MSEK
Läs mer

Kommentar


2020-01-09

Kommentar på ChromoGenics senaste stororder
Läs mer

Analys


2020-01-08

New Nordic Healthbrands
Läs mer

Kommentar


2020-01-02

Såld fastighet med reavinst om 7 MSEK slutför Umidas omstruktureringsarbete under år 2019
Läs mer

Kommentar


2019-12-23

Hoylu levererar julklappar tidigt i år
Läs mer

Kommentar


2019-12-18

Starkt momentum i Greater Than
Läs mer

Video


2019-12-13

Intervju med Umidas VD Mats Jämterud
Läs mer

Kommentar


2019-12-13

AcuCort anställer Ann Gidner som interim VD
Läs mer

Analys


2019-12-11

Umida Q3-19
Läs mer

Analys


2019-12-11

TPG Q2-20
Läs mer

Kommentar


2019-12-11

Obducat har erhållit teckningsåtaganden om 10,1 MSEK i pågående emission
Läs mer

Video


2019-12-11

TerraNet Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-12-10

Kommentar på Obducats två senaste orders
Läs mer

Analys


2019-12-09

TerraNet Q3-19
Läs mer

Analys


2019-12-09

Kollect on Demand
Läs mer

Analys


2019-12-09

Divio
Läs mer

Video


2019-12-06

Intervju med Obducats styrelseordförande Patrik Lundström
Läs mer

Analys


2019-12-06

Obducat
Läs mer

Video


2019-12-05

Josab Q3-19
Läs mer

Video


2019-12-05

Hoylu Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-12-05

Calmarks emission övertecknad och får in ny storägare
Läs mer

Kommentar


2019-12-04

Kommentar på SDS genombrottsorder i Sydafrika
Läs mer

Analys


2019-12-04

Bayn Europe
Läs mer

Emission


2019-12-04

Emission: Obducat
Läs mer

Video


2019-12-04

Intervju med Hoylus VD Stein Revelsby
Läs mer

Analys


2019-12-04

Josab Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-12-04

Chordate levererar flera positiva nyheter
Läs mer

Analys


2019-12-03

ChromoGenics Q3-19
Läs mer

Analys


2019-12-03

Hoylu Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-12-02

Kommentar på Umidas senaste order
Läs mer

Emission


2019-12-02

Emission: Three Gates
Läs mer

Kommentar


2019-11-29

Uppföljning på TerraNets Q3-rapport
Läs mer

Analys


2019-11-29

Comintelli Q3-19
Läs mer

Video


2019-11-29

Tangiamo Q3-19
Läs mer

Analys


2019-11-28

AcuCort Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-28

Uppföljning på TPG:s Q2-rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-27

Kommentar inför TPG:s Q2-rapport
Läs mer

Analys


2019-11-26

Tangiamo Q3-19
Läs mer

Analys


2019-11-25

Calmark Q3-19
Läs mer

Emission


2019-11-22

Emission: Calmark
Läs mer

Kommentar


2019-11-22

Uppföljning på Hoylus Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-22

Uppföljning på ChromoGenics Q3-rapport
Läs mer

Analys


2019-11-22

Cindrigo
Läs mer

Kommentar


2019-11-22

TerraNet erhåller en första avropsorder från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen
Läs mer

Kommentar


2019-11-21

Uppföljning på Comintellis Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-21

Kommentar inför Hoylus Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-21

Kommentar inför ChromoGenics Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-21

Uppföljning på Umidas Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-21

Aptahem sluter avtal med Recipharm om Apta-1 inför Klinisk Fas 1
Läs mer

Video


2019-11-20

SensoDetect Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-20

Kommentar inför Umidas Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-20

Kommentar inför Comintellis Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-20

Analyst Group kommenterar budet på ACM
Läs mer

Kommentar


2019-11-20

Uppföljning på AcuCorts Q3-19
Läs mer

Analys


2019-11-19

SensoDetect Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-18

Kommentar inför AcuCorts Q3-19
Läs mer

Video


2019-11-15

Chordate Medical Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-15

Uppföljning på Josabs Q3-rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-15

Uppföljning på Tangiamos Q3-19
Läs mer

Analys


2019-11-15

Meltron
Läs mer

Kommentar


2019-11-14

Kommentar på Kina-avtal samt intervju med VD
Läs mer

Kommentar


2019-11-14

Kommentar inför Tangiamos Q3-19
Läs mer

Analys


2019-11-14

AdCityMedia Q3-19
Läs mer

Video


2019-11-14

Intervju med AdCityMedias VD Anders Axelsson
Läs mer

Video


2019-11-14

Intervju med Calmarks VD Anna Söderlund
Läs mer

Kommentar


2019-11-13

Uppföljning på Calmarks Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-13

Kommentar inför TerraNets Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-12

Kommentar inför Calmarks Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-12

ACM levererar en efterlängtad rapport
Läs mer

Kommentar


2019-11-11

Kommentar på SensoDetects Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-11

Prognos inför AdCityMedias Q3-19
Läs mer

Analys


2019-11-11

Chordate Medical Q3-19
Läs mer

Kommentar


2019-11-11

AcuCort uppdaterar kring bioekvivalensstudie
Läs mer

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-21 09:46:54

ACUCORT

AcuCort meddelade igår en positiv syn på att utfallet i den andra bioekvivalensstudien för USA inte är ett hinder för att ansöka om marknadsgodkännande av bolagets läkemedelskandidat ISICORT® på USA-marknaden.

Läs vår kommentar,
https://t.co/RYQWFPUJQO https://t.co/RYQWFPUJQO

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-21 09:15:19

COMINTELLI

Comintelli deltar på Aktiespararnas Aktiekvällar om SaaS.

Anmälan till Aktiekvällen i Stockholm 3 februari finns här: https://t.co/nLq1Cjac6x

Anmälan till Aktiekvällen i Göteborg 4 februari finns här: https://t.co/nLq1Cjac6x https://t.co/nLq1Cjac6x

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-21 09:11:44

HOYLU

Möjlighet att investera i ett SaaS-bolag med stigande andel återkommande intäkter!

Hoylu genomför emission t.o.m. 31 januari.

Läs mer om bolaget och emission,
https://t.co/dSr9CQw7wo https://t.co/dSr9CQw7wo

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-21 08:42:52

INDUSTRIAL SOLAR

Möjlighet att investera i ett cleantechbolag som förväntas kapitalisera på en stark underliggande tillväxt!

Industrial Solar genomför nu emission t.o.m. den 5 februari.

Läs mer om bolaget och emissionen,
https://t.co/7JTUnauRlX https://t.co/7JTUnauRlX

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-20 13:39:51

JETPAK

Vi har idag publicerat en oberoende aktieanalys på Jetpak.

"Stark position inom växande segment ger goda tillväxtutsikter"

- Bättre tjänstemix förbättrar marginaler
- Base scenario motiverar en aktiekurs om 74,8 kr

Läs aktieanalysen här,
https://t.co/MhD7uEdkq3 https://t.co/MhD7uEdkq3

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-16 14:27:38

CHROMOGENICS

Chromogenics har fått nya orders från både Vasakronan och Humlegården på drygt en miljon vardera, sammanlagt ordervärde uppgår till 2,2 MSEK.

Läs mer om ChromoGenics,
https://t.co/7wmzTmcVK7 https://t.co/7wmzTmcVK7

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-16 10:20:40

CALMARK

Calmark deltar på den stora internationella mässan Arab Health i Dubai, 27 - 30 januari. Med över 106.000 besökare från 160 länder är Arab Health en av världens största hälso- och sjukvårdsmässor.

Läs mer om Calmark,
https://t.co/bT8xGsCA0q https://t.co/bT8xGsCA0q

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-16 09:58:53

VEG OF LUND

Vi har intervjuat Thomas Olander, VD på noteringsaktuella Veg of Lund. I intervjun ger Thomas bland annat tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag.

Läs mer om Veg of Lund,
https://t.co/G2aIonVoC6

Se intervjun
https://t.co/G2aIonVoC6

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-15 09:02:07

CALMARK

Calmark, som är ett medicintekniskt bolag vilka utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda, får designskydd för engångsartikel beviljat i EU och USA.

Läs mer om Calmark,
https://t.co/bT8xGsCA0q https://t.co/bT8xGsCA0q

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-14 09:59:53

BAYN

Bayn Europe har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av det svenska Lifestyle food-bolaget Pändy Foods.

Läs vår analytikerkommentar,
https://t.co/EMMpAEXMcL https://t.co/EMMpAEXMcL

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-13 10:41:20

VEG OF LUND

Möjlighet att investera i ett svenskt foodtechbolag med stark produktpipeline!

Veg of Lund genomför nu en emission inför notering.

Läs mer om bolaget och noteringen här,
https://t.co/G2aIonVoC6 https://t.co/G2aIonVoC6

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-10 14:34:37

TANGIAMO TOUCH

Tangiamo har erhållit en testorder från PAF för test på ett kryssningsfartyg i norra Europa med start under det första kvartalet 2020.

Läs mer om bolaget här,
https://t.co/VpFGQnEcLi https://t.co/VpFGQnEcLi

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-09 16:13:02

RT @AdCityMedia: Nasdaq Stockholm har idag godkänt AdCityMedias ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 24…

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-09 14:57:42

BAYN

Cornelius Group och Bayn Europe i marknads- och försäljningssamarbete. Distributionsuppdraget gäller försäljning av sockerersättaren EUREBA.

Läs mer om Bayn,
https://t.co/0V7RAxZxDp https://t.co/0V7RAxZxDp

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-09 13:48:43

OBDUCAT

Obducat erhåller en order om ca 0,5 MSEK som förväntas levereras under H1-20.

Läs vår kommentar,
https://t.co/xGA6nBGy04 https://t.co/xGA6nBGy04

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-09 10:16:27

CHROMOGENICS

ChromoGenics erhåller stororder om 1,6 MSEK.

Läs vår kommentar,
https://t.co/xxSShCo5Qv https://t.co/xxSShCo5Qv

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-08 10:09:36

NEW NORDIC HEALTHBRANDS

Vi har idag publicerat en oberoende aktieanalys på New Nordic Healthbrands.

"Framtida produktlanseringar förväntas ge hög vinsttillväxt"

- En fragmenterad marknad med hög tillväxt

Läs aktieanalysen här,
https://t.co/BG8eNXq6p6 https://t.co/BG8eNXq6p6

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-08 09:30:57

RT @TerraNetAB: Terranet erhåller nytt orderavrop inom självkörande teknik från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabr…

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-03 09:12:15

RT @TerraNetAB: Vid nästa veckas internationella CES 2020 kommer Terranet att demonstrera VoxelFlow - en teknik för 3D-rörelseuppfattning s…

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-03 08:45:38

TANGIAMO TOUCH

Tangiamos COO Harald Börsholm har köpt 70 047 aktier till ett pris om 0,97 kr.

Läs mer om Tangiamo här,
https://t.co/VpFGQnEcLi https://t.co/VpFGQnEcLi

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-02 09:49:20

UMIDA

Såld fastighet med reavinst om 7 MSEK slutför Umidas omstruktureringsarbete under år 2019.

Läs vår kommentar på affären,
https://t.co/zJFeVHrEYO https://t.co/zJFeVHrEYO

Analyst Group @Analyst_Group

2020-01-02 09:11:02

OBDUCAT

Obducat tillförs 32,1 MSEK, exkl. emissionskostnader, genom avslutad emission. Emissionen tecknades till 76,3 % med stöd av teckningsrätter och 26 % utan stöd av teckningsrätter.

Läs mer om bolaget här,
https://t.co/0lEOp0KLey https://t.co/0lEOp0KLey

Analyst Group @Analyst_Group

2019-12-27 12:16:05

UMIDA

Umida säljer nu som planerat sin fastighet i Götene för ca 24 MSEK, vilket ger en reavinst om 7 MSEK och möjliggör att Umida kan lösa samtliga av sina lån.

Läs mer här,
https://t.co/FVxoya9iUH https://t.co/FVxoya9iUH

Analyst Group @Analyst_Group

2019-12-23 16:46:45

RT @CisionNews: Viktig milstolpe uppnådd – produkten testad på patient https://t.co/5ipYTNvSCV

Analyst Group @Analyst_Group

2019-12-23 16:35:17

RT @CisionNews: Calmarks produkt Neo-Bilirubin CE-märks i januari 2020 https://t.co/J1Ddm1DCFc