Venue Retail Group

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Venue Retail Group är en nordisk aktör verksam inom segmentet accessoarer, resetillbehör och skor, med 140 butiker. Verksamheten drivs i två affärsområden:

  • Accessoarer : Butikskedjorna Accent (67 butiker) och Morris (57 butiker i Norge) som säljer accessoarer och resetillbehör.
  • Rizzo: Sko- och accessoarkedja i det övre pris- och kvalitetssegmentet (16 butiker) Fokus ligger på att stärka det egna varumärket DonDonna. Per den 31 maj 2015 står Accessoarer för 72% av försäljningen och Rizzo för 28%. Försäljning per geografisk marknad enligt följande: Sverige 66%, Norge 34%

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.