Terranet logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

2004 beviljades Terranets första patent utifrån visionen att säkerställa nättäckning i otillgängliga miljöer. Terranet var länge före sin tid och har genom intensiv FoU drivit och lämnat väsentliga bidrag till standardiseringen inom IEEE och WiFi Alliance som är de två ledande certifieringsorganen i branschen.

I syfte att testa och utveckla de mest optimala kommersiella tillämpningarna för teknologin inledde Terranet innan teknologin var standardiserad samarbeten med såväl nätoperatörer som mobiltillverkare, däribland Huawei, Qualcomm och indiska Tata DoCoMo under åren 2011 till 2014.

Åren av intensiv forskning och utveckling resulterade i en ny världsstandard som Terranet både var initiativtagare till och byggde vår mjukvaruplattform kring. Standarden Wi-Fi AwareTM, som 2015 antogs av Wi-Fi Alliance, lanserades successivt av mobil- och mikrochiptillverkare under 2017. Denna omständighet har accelererat det redan stigande intresset för Terranets mjukvara.

Terranet patenterade mjukvarualgoritmer möjliggör strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Med vår mjukvara integrerad kan fordonen genom programmerade sensorer kommunicera riktning, hastighet och position även under radioskuggor vilket inte är möjligt med GPS.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.