OrderYOYO logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

OrderYOYO är specialiserade inom utveckling av mjukvarulösningar särskilt anpassat för restaurangbranschen. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för orderläggning, betalningslösningar, marknadsföring samt administration. Kunderna består primärt av hotell- och restaurangverksamheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Verksamhet återfinns på en global nivå med huvudkontor i Köpenhamn.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.