Invajo Technologies logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Invajo Technologies AB utvecklar en onlinebaserad mjukvara som används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitalt event, webinars eller fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag av alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner främst i Sverige men Bolaget är även aktiva internationellt.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.