Cimco Marine logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Cimco Marine har utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad och hittills har bolaget ingått avtal med 17 distributörer som i sin tur har cirka 800 återförsäljare.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.