ChargePanel logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

ChargePanel AB är ett GreenTech-bolag som erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen. Genom att skapa en sömlös övergång till e-mobilitet förenklas laddnings-processen för ägare av eldrivna fordon.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.