Blick Global Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Blick Global Group AB är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen består idag av Wiget, som är inriktade mot digitala marknadsföringslösningar för företag inom iGaming, samt den nyligen förvärvade spelstudion Oregon Main Interactive.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.