Amnode logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Amnode AB är moderbolaget i en svensk verkstadskoncern, vilka är specialiserade inom kvalificerad fleraxlig bearbetning i små och stora serier, varmformning, kuggfräsning och långhålsborrning. Amnode har ett stort antal kunder i norra Europa bland andra Scania (tunga fordon), HIAB (kranar), Uponor (VVS), Bufab Group och Alfa Laval m.fl. Bolagets tre huvudsegment är tunga fordon som utgör ca 55 % av omsättningen, industri 28 % och VVS 17 %. Den operativa rörelsen leds med gemensam koncernledning via det helägda dotterbolaget AM Stacke Group. Koncernen har historiskt vuxit både organiskt och genom att förvärva och slå ihop ett antal mindre enheter. Verksamheten bedrivs nu i två produktionsanläggningar med i huvudsak maskinbearbetningen i Gnosjö och smidesproduktion i Skultuna. Amnodes har nu återigen börjat växa främst genom en ökad grad av automatisering av produktionen, vilket har skett med begränsade investeringar, vilka har kort återbetalningstid. Den ökande andelen produktion med begränsad bemanning gör att lönsamheten har förbättrats och tillsammans med det moderna arbetssätt som organisationen använder vad gäller produktionsledning och kvalitetsarbete så har gruppens overhead-kostnader minskat vilket också förbättrat resultatet.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.